Prietenie data dating

Pe lângă acestea, subiecții sunt informați, prin această declarație de protecție a datelor cu caracter personal, asupra drepturilor de care beneficiază.În calitate de operator, UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale prin website-urile aferente.O persoană fizica identificabilă este cineva care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referința la un indicator (cum este numele, un număr de identificare, date ale locației, un identificator online) sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială ale acelei persoane fizice, b) Persoana vizată - este identificată sau identificabilă ca o persoană naturală, ale cărei date personale sunt prelucrate de operatorul responsabil pentru prelucrare sau de către împuterniciții acestuia, c) Prelucrarea - este o operație sau un set de operații care sunt efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, fie aceasta se realizează prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, recuperarea, consultarea, folosirea sau dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau prin a face disponibile, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere, d) Restricția prelucrarii - se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor, e) Crearea de profiluri - se referă la orice formă autorizată de procesare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană naturală, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau mișcările unei persoane fizice, f) Pseudonimizarea - este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile, g) Operator sau operator responsabil pentru prelucrare - este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrarii de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrarii sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, h) Primitorul - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu.Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca primitori; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrarii.Pentru a asigura acest lucru, vom explica în primul rând terminologia folosită.În această Politică vom folosi, inter alia, următorii termeni: a) Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată).Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul.Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web.

Politica trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri.

Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul.

Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri.

Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, United Romanian Breweries Bereprod SRL poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Search for prietenie data dating:

prietenie data  dating-37prietenie data  dating-66prietenie data  dating-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “prietenie data dating”